Wat zijn chakra's?

15-10-2020

De ayurveda is een energetische geneeswijze. Ze hanteert hiervoor energetische anatomie, nl. de chakra's.

Daarom bespreken we in deze blog de zeven belangrijkste chakra's. Per chakra maak je kennis met o.a. het werkingsgebied, de bijhorende trilling en kleur, balans en disbalans, Bachbloesems, edelstenen, etherische oliën en yogaoefeningen en meditatie voor de desbetreffende chakra.

Algemeen

De chakra's zijn poorten die het fysieke en het energetische niveau met elkaar verbinden. Ze nemen prana of levensenergie op en voorzien het hele lichaam ervan.

Chakra betekent 'wiel van licht' in het Sanskriet. Op deze afbeelding zie je hoe de chakra ronddraait.

Afbeelding: Het subtiele lichaam, Dale Cindy

Elke chakra bevindt zich zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het lichaam. Chakra's zijn draaikolken van energie die uit de ruggengraat komen. Zij voeren informatie in- en uit het lichaam. Chakra's bevatten informatie over en bepalen gedachten, emoties en gedrag.

Afbeelding: Het subtiele lichaam, Dale Cindy

In de meeste boeken gaat men ervan uit dat er 7 hoofdchakra's en verschillende kleine chakra's (o.a. in tepels, handen en voeten) zijn. Elke chakra bevat informatie uit zijn levensgebied.

De tweede chakra behelst het element water en bevat informatie over hoe we met emoties omgaan.

Afbeelding: Het subtiele lichaam, Dale Cindy

Deze info stamt deels uit ons verleden en is deels (voor)geprogrammeerd. Je kunt de chakra's vergelijken met de harde schijf van een computer: die bevat ook voor een deel standaard programma's en een deel informatie die je er zelf instopt en bewerkt (= persoonlijk).

In de loop der jaren sluipen er 'virussen' binnen. Als we werken aan onze chakra's, kuisen we deze 'vervuilers' op, zodat de energie in ons lichaam terug goed kan stromen. Hier maken we de vergelijking van de lamp bedekt met een laag stof die daardoor onvoldoende kan stralen. Door chakra-oefeningen verdwijnt de zwarte laag en kunnen we terug energie ervaren in het desbetreffende gebied.

Traumatische ervaringen worden opgeslagen in de chakra's. Zij kunnen voor fobieën zorgen. Angstenergie en angstgedachten kunnen, net als alle andere negatieve emoties en gedachten, leiden tot een depressie of andere ernstige klachten. Deze angsten hoeven geen verband te houden met de huidige omstandigheden. Ze kunnen evengoed nog uit de kindertijd stammen.

Daarom is het van belang de chakra's met kleur, aroma's, visualisatietechnieken, edelstenen of yoga en meditatie terug in balans te brengen.

De chakra vertrekt, zoals gezegd, ter hoogte van de ruggengraat en loopt verder buiten het fysieke lichaam. In de chakra, maar buiten het lichaam, bevindt zich een beschermende filter. Deze beschermt een persoon tegen negatieve invloeden van buitenaf (straling, negatieve energie van anderen,...).

Als deze filter beschadigd wordt en scheuren of gaten vertoont, dan wordt de persoon in kwestie zeer gevoelig voor negatieve energie of etherische parasieten. Deze scheuren of gaten kan je krijgen door negatieve gedachten of emoties, zoals woede. Daarom is het zo belangrijk je vrij te maken van deze negatieve gedachten en emoties voor ze schade kunnen aanrichten. Dit kan door meditatie en yoga.

Wil je leren hoe je je chakra's terug in balans kan brengen?

Hier lees je meer

In de chakra's bevindt zich een binnenste en een buitenste wiel. Het binnenste wiel is met het onderbewuste en met het hoger zelf verbonden. Het bevat onze innerlijke kennis. Het buitenste wiel bevat negatieve programmaties (bv. 'ik ben niets waard") en negatieve overtuigingen. Deze negatieve gedachten en emoties zorgen voor disbalans binnen het subtiele-energiesysteem van het lichaam en blokkeren de circulatie van energie.

Zij veroorzaken ook problemen in het auraveld en trekken negatieve situaties aan. Het binnenste en het buitenste wiel zijn met elkaar verbonden. Het binnenste wiel biedt weerstand tegen de negatieve overtuigingen van het buitenste wiel. Het kan, via trillingen die sneller zijn dan het licht, verbinding maken met het universum. Het kan op deze manier helen en problemen oplossen.

Daarnaast zou er een harmonieus evenwicht tussen de 7 chakra's moeten zijn. Elke chakra heeft zijn eigen unieke trillingsfrequentie en beïnvloedt zo de organen en lichaamsfuncties die zich in zijn gebied bevinden. De energiewielen of chakra's zijn via het zenuwstelsel verbonden met de rest van het lichaam.

Chakra's en het zenuwstelsel

Afbeelding: Chakra werkboek, Anodea Judith

Er zijn verschillende vormen van chakra verstoringen:

  • Er stroomt te weinig energie binnen
  • Er komt te veel energie binnen
  • Er komt energie binnen, waar het lichaam niets aan heeft en die de gezondheid verstoort, bv. elektromagnetische straling of aardstralen

Verstoringen op energetisch vlak leiden veelal tot fysieke klachten. Deze kunnen verholpen worden door de chakra's in evenwicht te brengen. Als de chakra's in balans zijn, voelen we ons vitaal, krachtig en vol levensvreugde.

Trilling of tattwa

Een chakra is een bewustzijnsniveau. In dit bewustzijnsniveau trilt de levenskracht of prana. Elke chakra heeft een individuele trillingsfrequentie. Hoe hoger de snelheid waarmee de chakra ronddraait, hoe hoger de trillingsgraad. De chakra's worden meestal afgebeeld als een lotus. Het aantal bloembladeren van de lotus representeert de trillingsgraad of de energiefrequentie van de desbetreffende chakra.

De lotus van de eerste chakra telt slechts vier bladeren, de kruinchakra 960. We veranderen voortdurend van trillingsniveau. Deze stroming van veranderende trillingen noemt men tattwa-getijden. Ook kleuren hebben een trillingsfrequentie. Kleur is licht dat op een bepaalde frequentie trilt. Hetzelfde geld voor geluid. Bij elke chakra hoort een klank. Daarom reciteert (zingt) men mantra's. Elke chakra heeft een bijhorende mantra. De bekendste mantra is "ohm".

De trilling van een chakra manifesteert zich in onze geest en in ons lichaam. We zijn ons niet bewust van deze trillingen, omdat het een abstract gegeven is. Maar trillingen beïnvloeden ons diepgaand en liggen aan de basis van onze gezondheid en ons fysiek en mentaal welbevinden. We raken afgestemd op de subtiele chakra-trillingen van mensen uit onze directe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan telepathie, vrouwen die gelijktijdig menstrueren, ....

Trillingen worden voorgesteld als golfvormen. Als deze golven dezelfde lengte of frequentie hebben, zullen ze resoneren. Niet soortgelijke golven zorgen voor dissonantie.